Hitta hit

Adress

Åkersberga Centrum
Stationsvägen 23, 184 50 Åkersberga

Parkering

Taxa: Första 3 timmarna är gratis per dag därefter 10:- per påbörjad halvtimme, maxtaxa 120:- per dag. Mer om parkering

Åkersberga Centrum ligger mitt i tätorten med hållplats för Roslagsbanan och bussar precis in på knuten.

Med bil från Stockholm

Åkersberga Centrum har två parkeringsgarage på var sin sida av centrumet.
Från Stockholm tar man E18 norr ut mot Norrtälje. Sväng av vid väg 276, skyltat till Åkersberga.
För att komma till det första garaget (västra) tar man första utfarten i rondellen som är innan tunneln, till Stationsvägen.
För att komma till det andra garaget (Östra) fortsätter man på 276, genom tunneln och tar första utfarten i nästkommande rondell och sedan svänger man höger och höger igen, för att komma till Stationsvägen.

Med kollektivtrafik från Stockholm

Tag tunnelbanans röda linje från T-centralen mot Mörby C.
Stig av vid Tekniska högskolan.
Vid Tekniska högskolan, byt till Roslagsbanan, från Stockholm Östra, mot Österskär.
Efter cirka 35 min är du är framme vid Åkersberga!