Citycons miljöansvar
Citycon vill vara föregångare när det gäller hållbar utveckling för köpcentrumverksamheter.
 
Fastigheter står för cirka 30 procent av växthusgasutsläppen i världen, och därmed har fastighets- och byggbranschen stora möjligheter att påverka verksamheten i syfte att minska miljöbelastningen. De bästa sätten att minska utsläppen av växthusgaser är att förbättra energieffektiviteten i byggnaderna, minska energiförbrukningen och öka andelen förnyelsebar energi i energiproduktionen och -anskaffningen.
 
Enligt "Ustainable Buildings and Climate Change Initiative, United Nations Environment Programme (UNEP), omfattar tätbebyggd miljö 40 procent av energiförbrukningen, 30 procent av råvarorna, 25 procent av vattnet, 25 procent av den totala mängden fast avfall och av 12 procent markanvändningen. Dessa miljöer påverkar även hela ekosystemet.
 
Varför bedriver Citycon en ansvarsfull verksamhet?
 
Att bedriva en verksamhet som värnar om hållbar utveckling är ett strategiskt val från Citycons sida. Klimatförändringarna och konsekvenserna av dessa leder till en ännu strängare lagstiftning när det gäller i synnerhet energi och utsläpp samt höjda skatter. Även materialkostnaderna stiger. Konsumenternas medvetenhet om ekologi ökar och såväl hyresgäster som investerare ställer krav på åtgärder inom dessa områden. Miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor värderas högt av de anställda - kostnadseffektivitet och att uppnå konkurrensfördelar motiverar till att bedriva en verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling.