Hållbarhet

Citycons miljöansvar

Att bedriva en verksamhet som värnar om hållbar utveckling är ett strategiskt val från Citycons sida. 

I Åkersberga Centrum strävar vi till att minska både energi- och vattenförbrukning på många olika sätt. Vi övervakar aktivt fastighetens energi- och vattenförbrukning, och om vi upptäcker att ett system förbrukar för mycket energi eller vatten försöker vi fixa det så snart som möjligt. När vi bygger om eller reparerar tar vi alltid hänsyn till energiförbrukningen.
 
All el vi använder är grön el och utöver detta har vi installerat solpaneler på vårt tak. Solcellsanläggningen består av 1350 solpaneler som producerar cirka 420 MWh el per år. I Åkersberga används energin som produceras av anläggningen bland annat för att driva hissar och rulltrappor och för att belysa allmänna utrymmen.
 
Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 10% tills år 2025 från 2019 års nivå. Det betyder att Åkersberga år 2025 inte ska konsumera mer el och värme än 80 kWh / m2 per år. År 2020 förbrukade vi 52 kWh / m2 el och 34 kWh / m2 värme, vilket innebär att vi är på rätt väg, men ännu måste minska energikonsumtionen med runt 7% tills år 2025.
 
När det gäller vattenförbrukning är vårt mål att inte använda mer än 5 l per besökare och år. I Åkersberga var vattenförbrukningen 2,9 l / besökare 2020, så här ligger vi bra till. Vårt mål framöver är att behålla denna nivå i framtiden.  
 

Hållbarhet på Citycon

Åkersberga Centrum ägs av Citycon som utvecklar moderna stadskärnor i Norden och Baltikum. Våra 33 centrum med fokus på daglig handel återfinns i de största städerna i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Vi skapar värde i områden genom att utveckla moderna stadskärnor och samhällen där människor kan leva, arbeta, umgås och shoppa. Vi skapar städer fyllda av liv med hållbar utveckling som grund för allt vi gör.

2030 ska Citycon vara koldioxidneutralt. Vårt bestånd ska vara 100% energismart och drivs med hållbar energi. Alla våra centrum ska vara miljöcertifierade, direkt knutna till kollektivtrafik och lätt tillgängliga med cykel, till fots och elektiska fordon.

Citycon samarbetar också aktivt med lokalsamhället. Vi organiserar årligen hundratals events och aktiviteter för samhällen i hela Norden. Dessa projekt inspirerar oss att nå våra hållbarhetsmål.