Citycons miljöansvar
Citycon vill vara föregångare när det gäller hållbar utveckling för köpcentrumverksamheter.
 
Fastigheter står för cirka 30 procent av växthusgasutsläppen i världen, och därmed har fastighets- och byggbranschen stora möjligheter att påverka verksamheten i syfte att minska miljöbelastningen. De bästa sätten att minska utsläppen av växthusgaser är att förbättra energieffektiviteten i byggnaderna, minska energiförbrukningen och öka andelen förnyelsebar energi i energiproduktionen och -anskaffningen.
 
Enligt "Ustainable Buildings and Climate Change Initiative, United Nations Environment Programme (UNEP), omfattar tätbebyggd miljö 40 procent av energiförbrukningen, 30 procent av råvarorna, 25 procent av vattnet, 25 procent av den totala mängden fast avfall och av 12 procent markanvändningen. Dessa miljöer påverkar även hela ekosystemet.
 
Varför bedriver Citycon en ansvarsfull verksamhet?
 
Att bedriva en verksamhet som värnar om hållbar utveckling är ett strategiskt val från Citycons sida. Klimatförändringarna och konsekvenserna av dessa leder till en ännu strängare lagstiftning när det gäller i synnerhet energi och utsläpp samt höjda skatter. Även materialkostnaderna stiger. Konsumenternas medvetenhet om ekologi ökar och såväl hyresgäster som investerare ställer krav på åtgärder inom dessa områden. Miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor värderas högt av de anställda - kostnadseffektivitet och att uppnå konkurrensfördelar motiverar till att bedriva en verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling.
 
Konsumtionsdata och mål i Åkersberga:
 
I Åkersberga Centrum strävar vi till att minska både energi- och vattenförbrukning på många olika sätt. Vi övervakar aktivt fastighetens energi- och vattenförbrukning, och om vi upptäcker att ett system förbrukar för mycket energi eller vatten försöker vi fixa det så snart som möjligt. När vi bygger om eller reparerar tar vi alltid hänsyn till energiförbrukningen.
 
All el vi använder är grön el, och utöver detta kommer vi installera solpaneler på vårt tak. Solcellsanläggningen består av 1350 solpaneler som producerar cirka 420 MWh el per år. I Åkersberga används energin som produceras av anläggningen bland annat för att driva hissar och rulltrappor och för att belysa allmänna utrymmen.
 
Vårt mål är att minska energiförbrukningen med 10% tills år 2025 från 2019 års nivå. Det betyder att Åkersberga år 2025 inte ska konsumera mer el och värme än 80 kWh / m2 per år. År 2020 förbrukade vi 52 kWh / m2 el och 34 kWh / m2 värme, vilket innebär att vi är på rätt väg, men ännu måste minska energikonsumtionen med runt 7% tills år 2025.
 
När det gäller vattenförbrukning är vårt mål att inte använda mer än 5 l per besökare och år. I Åkersberga var vattenförbrukningen 2,9 l / besökare 2020, så här ligger vi bra till. Vårt mål framöver är att behålla denna nivå i framtiden.