Sponsring

Ansök om att vara med i vårt mobilspel Blipper!

Åkersberga Centrum och dess ägare Citycon uppmuntrar alla sorters lokala verksamheter i Åkersberga.

Just nu erbjuder vi föreningar möjligheten att vara med i vårt mobilspel Blipper.

Blippers utdelning av pengar ska:
• Främja projekt inom miljö, idrott, integration, social/ human (barn och ungdomar) eller kultur.
• Utöka möjlighet till mer givande möten med kunder och allmänhet.
• Vara en aktivitet eller ett tydligt projekt som går att avgränsa och följa upp.
• Stärka lokalsamhället där Citycons köpcentrum har verksamhet.
• Projektledas av den förening - av något slag -som äger projektet.
 
Citycons köpcentrum undviker att sponsra:
• Politiska eller religiösa organisationer.
• Aktiviteter som strider mot Citycons värderingar.
• Materiella inköp såsom utrustning mm.
• Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill.
• Projekt som kan påverka annan sponsring negativt.
 

För att bli en utvald förening fyller du i en ansökan här.
Läs mer om Blipper här.